Får man ha pepparsspray?

Pepparspray är inte lagligt i Sverige då den är klassad som vapen. Dock finns det undantag för den som har tillstånd att inneha och under vissa omständigheter bruka pepparspray. Däremot finns det ett antal lagliga försvarssprayer och andra försvarsprodukter som gemene man får använda, dessa kan enkelt införskaffas online. Huruvida en försvarsprodukt är laglig eller ej beror helt på vad den innehåller.

Att försvara sig själv i nödvärn är alltid tillåtet, men man får inte göra förövaren mer illa än vad situationen kräver. När nödvärn bedöms som ett brott kan det vara så att offret har använt pepparspray utan att ha polisens tillstånd för detta. Pepparspray ingår enligt vapenlagen i samma kategori som tårgas. De lagliga försvarsprodukterna får användas av den som hotas eller utsätts för fysiskt våld. Men det är av stor vikt att ha i åtanke att försvarsspray endast får användas om det inte finns något annat som kan göras i den uppkomna situationen. Även om en produkt är laglig så innebär det inte automatiskt att nödvärn föreligger.

Vem kan få tillstånd att inneha pepparspray?

För dig som privatperson kan polisen ge tillstånd att använda preparat innehållande pepparextrakt. Den som blir sprayad blir sannolikt både chockad, förvirrad och tillfälligt blind, så det krävs att du har en ytterst allvarlig hotbild mot dig. I sådana fall kan det ibland vara befogat att ge dig tillstånd. Om du funderar på att ta in pepparspray från utlandet så krävs det ett införseltillstånd, vilket även detta är något som polisen utfärdar.

Normalt sett beviljas och utfärdas särskilt tillstånd till den som har utsatts för ytterst allvarliga fysiska brott, det vill säga våldsbrott samt allvarliga hot. Men där måste också finnas en risk för att våldsbrottet och/eller hotet upprepas.

För den som tillåts bära pepparspray krävs det att man genomgår en utbildning som lär ut när och hur man får och ska använda produkten.

Polisen och användning av pepparspray

Pepparspray är en tacksam och effektiv produkt för polisen att tillgå då de kan undvika närkamp med en person som ska gripas. Den som ska tas omhand kan ha tillhyggen i form av knivar och andra vassa föremål. Tack vare att pepparspray får och kan användas som vapen i tjänsten för poliser kan liv många gånger räddas. Att ha tillgång till pepparspray för polisen är en självklarhet. Svenska poliser bär dagligen pepparspray, men det är också vanligt i andra länder.